loading...

https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-05-30-忠泰東西匯-highliteimages-1418-1419-1420-fix.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC8968.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/8986-87.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-05-30-忠泰東西匯-Highliteimages-_DSC1263-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-11-09-東西匯-Highliteimages-4003-4004-4005-4006-4010-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-25-忠泰東西匯-highliteimages-8541-8547-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-25-忠泰東西匯-Highliteimages-_DSC8550-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-27-忠泰東西匯-highliteimages-_DSC8822-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-29-忠泰東西匯-highliteimages-_DSC9058-fix.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-26-忠泰東西匯-highliteimages-8661-8675-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-28-忠泰東西匯-Highliteimages-8895-8899-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-08-18-忠泰東西匯-Highliteimages-8740-8741-8742-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC8890-1.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-25-忠泰東西匯-highliteimages-8598-8603-fix-T2.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-27-忠泰東西匯-Highliteimages-8798-8799-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-29-忠泰東西匯-highliteimages-9127-9132-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-29-忠泰東西匯-highliteimages-9213-9215-fix-T-S.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-04-29-忠泰東西匯-highliteimages-_DSC9166-fix-T.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/DSC8697-1.jpg
https://highliteimages.com/wp-content/uploads/2018/12/2016-08-16-忠泰東西匯-highliteimages-8519-8520-fix.jpg

East Meets West (忠泰東西匯)

Title:

Description:

ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, RESIDENTIAL

East Meets West (忠泰東西匯)

『此案由金石與荷蘭 Claus En Kaan 建築師事務所,基於同一個概念各設計一棟,而彼此間能產生對話,並企求將建築的紀念性帶入設計。由此所發展之立面概念為:1. 圖像與背景:可以是互補,也可以是互換的;如白天使和黑魔鬼,決定於觀看者的選擇。2. 圖像等於符號:如表現實用藝術極致境界的遠古青銅器皿上的圖騰。 細部設計由金石建築師執行,並選擇了米色的石材及深色的石材及面磚,創造出「圖像與背景」的對比,在都市紋理中創造了強烈的雕塑感,跳脫出以樓層為單位尺度的一般性建築,而創造出紀念性的尺度。而較為對稱的青銅主題與較為流動的壁畫主題,也在都市環境中創造了更為生動的表情。 公共空間的設計亦由金石建築師執行,東方與西方,古典與現代的主題,一般與超凡的尺度,也在以純粹的材質感與裝飾性做了整合與呈現。』 - 建築師:金光裕 石靜慧
Designer 設計
金石建築師事務所 x Claus en Kaan Architekten
Developer 開發
忠泰建設
Category 類別
Residential 住居
Location 地點
Taipei 台北

All images © Highlite Images